సోమవారం పంచాంగం (11-01-2021)

48

శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం హేమంత ఋతువు
మార్గశిర మాసం బహుళ పక్షం
తిధి : త్రయోదశి మ1.46
తదుపరి చతుర్థశి
వారం : సోమవారం (ఇందువాసరే)
నక్షత్రం : జ్యేష్ఠ ఉ8.45
తదుపరి మూల
యోగం : వృద్ధి ఉ8.41
తదుపరి వ్యాఘాతం
కరణం : వణిజ మ1.46
తదుపరి భద్ర/విష్ఠి రా12.52
ఆ తదుపరి శకుని
వర్జ్యం : సా4.21 – 5.52 &
మరల తె6.02నుండి
దుర్ముహూర్తం : మ12.30 – 1.14 &
మరల మ2.42 – 3.26
అమృతకాలం: రా1.28 – 2.59
రాహుకాలం : ఉ7.30 – 8.00
యమగండం/కేతుకాలం: ఉ10.30 – 12.00
సూర్యరాశి: ధనుస్సు
చంద్రరాశి: వృశ్చికం
సూర్యోదయం: 6.38
సూర్యాస్తమయం: 5.39