రెండువందల గ్రాముల "ప్రేమ"?

by  |

ఈ సంసారమే ఓ తక్కెడ?
అంరెండుదులో రెండు వైపులా
ఓ సరసం,
ఓ సరదా,
ఓ సంతోషం
ఓ మంచితనం,
ఓ మానవత్వం
ఓ సహనం,
ఓ సమానత్వం,
ఓ సర్దుబాటుగుణం
ఓ సమయస్ఫూర్తి నిండిన
నిర్మలమైన నిశ్చలమైన
నమ్మకమైన పవిత్రమైన
పాలలా స్వచ్చమైన
ఓ రెండు వందల
గ్రాముల “ప్రేమే” ఉంటే
ఇక ఆ భార్యాభర్తల మధ్య
ఎక్కువ తక్కువ తేడాలెక్కడ ?

అట్టివారి సంసారం
ఓ మధురమైన
ఓ మంగళకరమైన
ఓ మనోహరమైన
ఓ సుమధురమైన
ఓ శుభకరమైన
ఓ సుందరమైన
ఓ నందన వనమే
ఓ ఆనంద సాగరమే
అందులో ఆవగింజంతైనా
సందేహం లేదు…లేదు…
ఇది ముమ్మాటికి నిజం…

రచన : పోలయ్య కవి, కూకట్లపల్లి
Cell.No.9110784502
Email. kpl9711@gmail.com
Address.Attapur. Hyderabad.48

FOLLOW US ON ► Facebook , Google News , Twitter , Koo , ShareChat , Telegram , Disha TV

Next Story