మంగళవారం పంచాంగం (12-01-2021)

88

శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం హేమంత ఋతువు
మార్గశిర మాసం బహుళ పక్షం

తిధి : చతుర్థశి ఉ11.58 తదుపరి అమావాస్య

వారం : మంగళవారం (భౌమ్యవాసరే)

నక్షత్రం : మూల ఉ7.33 తదుపరి పూర్వాషాఢ

యోగం : వ్యాఘాతం రా.తె3.31

కరణం : శకుని ఉ11.58 తదుపరి చతుష్పాత్ రా11.44 ఆ తదుపరి నాగవ

వర్జ్యం : ఉ.శే.వ.7.33వరకు & సా4.50 – 6.23

దుర్ముహూర్తం : ఉ8.50 – 9.34 & రా10.50 – 11.42

అమృతకాలం: రా2.07 – 3.40

రాహుకాలం : మ3.00 – 4.30

యమగండం/కేతుకాలం: ఉ9.00 – 10.30

సూర్యరాశి: ధనుస్సు

చంద్రరాశి: ధనుస్సు

సూర్యోదయం: 6.38

సూర్యాస్తమయం: 5.39