రైల్వే పరీక్షల ప్రత్యేకం ( Group D, NTPC )

1340
Disha Career

ఇవి చదవండి.. రైల్వే గ్రూప్-డి ఉద్యోగం మీదే..

రైల్వే పరీక్షల ప్రత్యేకం, దేశం-జాతీయ పుష్పం, గ్రూప్-డి ఎగ్జామ్ లో ఒక్క మార్క్ వచ్చే అవకాశం

రైల్వే పరీక్షల ప్రత్యేకం, ఏ క్రీడలో ఎంత మంది ప్లేయర్స్, గ్రూప్-డీ పరీక్షలో ఒక ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం

రైల్వే పరీక్షల ప్రత్యేకం, ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన నగరాలు అవి ఏ నది ఒడ్డును ఉన్నాయి..??

రైల్వే పరీక్షల ప్రత్యేకం, దేశంలో ముఖ్యమైన నృత్యాలు..

రైల్వే, పోలీస్ పరీక్షల ప్రత్యేకం, దేశంలోని ముఖ్యమైన పండుగలు, గ్రూప్-డీ ఎగ్జామ్ లో ఒక్క ప్రశ్న తప్పనిసరి

రైల్వే గ్రూప్-డీ, NTPC, పోలీస్ పరీక్షల ప్రత్యేకం, దేశంలోని ముఖ్యమైన సరస్సులు

రైల్వే, గ్రూప్-డీ ఎగ్జామ్ కు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి.?? ఇలా చదివితే ఉద్యోగం మీ సొంతం..

వారం రోజుల్లో ఆర్​ఆర్​బీ ఎన్టీపీసీ ఫలితాలు….

 

ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. గ్రూప్ D ఉద్యోగం మీదే..

యుద్ధానికి సిద్ధమవ్వండి… త్వరలో ఆర్ఆర్‌బీ గ్రూప్ డీ ఎక్సామ్స్…