మూడు విద్రోహాలు

by Disha Web Desk 1 |
మూడు విద్రోహాలు
X

Three rebellions

మూడు విద్రోహాలు

ఎదిరించిన పిడికిలి వాక్యం

రూమిటోపి కోటు పైజామా

కాంగ్రెస్ టోపీ ఖద్లర్ లోకి

ఖదర్ గా కడక్ గా నడిచిపోయాయి

అదే దేశముఖ్ అదే జమీన్ దార్

ఎమ్మెల్యే మంత్రి

రాజ్యాధికారి దిల్దారుగా అవతరించారు

పేద రైతులకు లక్షాధి ఎకరాల నేల

పంచిన భూమి వారి చెరలో ఖైదీ అయింది

4500 మంది వీరుల రక్తంతో ఎరుపు ఎక్కింది

1948 సెప్టెంబర్ 17

తెలంగాణ బీదలు మరింత

పేదరికం లోకి నెట్టి వేయబడ్డారు

2. వంచుకున్న తల వాక్యం

భాష పేరున జాతి పేరున

ప్రజాస్వామ్యం జూలు విదిల్చి

దుఃఖం ఒకరినైతే సంపద మరొకరిది

అంతా ఒక్కటే పేరునా రెండు

అతుకులతో బొంత కొట్టారు

1956 నవంబర్ 1

గదే ఎత్తుకోలు ముట్టుకోలు

నాగార్జున సాగర్

కుడి ఎడమ కాలువ లెక్క

తెలంగాణ పొత్తుల వొత్తుక చచ్చింది

3. శిరస్సు ఎత్తుకొన్న వాక్యం

ఐరిని బైరి చేసేటోడు

బైరిని ఐరి చేసెటోడు

మనకేందిక అని ఒక్కటయ్యింది

ఎవరిని ఎవరు చంపుకోలేదు

ఎవరికి వారే నిలువునిస్తారంగా

కాల బెట్టుకొని బూడిదైండ్రు

2014 జూన్ 2

తెల్లారింది అనుకునేసరికి

చెప్పులు ఉన్నోనితోటి

చెప్పులు లేనోడు పోయినట్టు

నమ్మించి నడిగండ్లే

బొండిడిగె పిసికినట్టు

ఇప్పుడు తెలంగాణ గుండెకు

ముండ్లు ఇరిగినయ్

సుర్రున కాలుతున్న పెనం మీంచి

ఎర్రని మంటల్లో పడ్డట్టయింది

(తెలంగాణకు వరుస విద్రోహాల సందర్భంగా)

*జూకంటి జగన్నాథం*


Read More 2023 Telangana Legislative Assembly election News
For Latest Government Job Notifications
Follow us on Google News
Next Story